Complaints

The purpose of the ethical channel is to provide a mechanism to communicate possible irregularities or incidents that may constitute a vulnerability to the external or internal standards of DYTSA.

If you have used information that you consider to be a confidential item, you can use the following form. This Channel is available for anyone who has a good news and wants to communicate with a concern or an ethical dilemma related to the inclusion of the DYTSA Code.

Our commitment has guaranteed the confidentiality of the identity of the person who made the communication and the possible affected, and has taken all necessary measures to protect its anonymity.


La finalitat del Canal ètic és proporcionar un mecanisme per comunicar possibles irregularitats o incidències que puguin constituir una vulnerabilitat als estàndards externs o interns de DYTSA.

Si heu utilitzat informació que considereu confidencial, podeu utilitzar el següent formulari. Aquest Canal està disponible per a qualsevol persona que tingui una bona notícia i vulgui comunicar-se amb una preocupació o un dilema ètic relacionat amb la inclusió del Codi DYTSA.

El nostre compromís ha garantit la confidencialitat de la identitat de la persona que ha realitzat la comunicació i dels possibles afectats, i ha pres totes les mesures necessàries per protegir-ne l’anonimat.


El objetivo del Canal Ético es proporcionar un mecanismo para comunicar posibles irregularidades o incumplimientos que puedan constituir una vulneración de la normativa externa o interna de DYTSA.

Si usted cuenta con información que considera que debe ser compartida de manera confidencial, puede utilizar el siguiente formulario. Este Canal está disponible para cualquier persona que actúe de buena fe y desee comunicar una inquietud o un dilema ético relacionado con incumplimientos del Código Ético de DYTSA.

Nos comprometemos a garantizar la confidencialidad de la identidad de la persona que realiza la comunicación y del posible afectado, y a tomar todas las medidas necesarias para proteger su anonimato.

    error: Content is protected !!