PRODUCCIO

Les nostres instal·lacions estan dissenyades per optimitzar l’eficiència i la qualitat en cada pas del procés de producció. A més, implementem tècniques avançades com el Control Estadístic de Processos (SPC), el Canvi Ràpid d’Eines (SMED), el Manteniment Productiu Total (TPM), Re-Enginyeria de Processos i la Eficiència d’equipament Global (OEE) per assegurar-nos que les nostres línies de producció siguin el més eficients i efectives possible.

Estem compromesos a millorar contínuament la nostra Productivitat i Eficiència. A través de la implementació de les tècniques de millora contínua, hem estat capaços d’optimitzar els nostres processos de producció i reduir els temps de lliurament per als nostres clients.

Control Estadístic de Processos (SPC) ens permet monitoritzar de prop els nostres processos de producció i garantir que estiguem complint amb els nostres estàndards de qualitat.

Canvi Ràpid d’Eines (SMED) ens permet canviar ràpidament entre diferents tipus de cargols per adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients, millorar la productivitat i la Eficiència d’equipament global (OEE).

Manteniment Productiu Total (TPM) assegura que les nostres màquines estiguin funcionant al màxim de la seva capacitat i que es realitzi el manteniment de manera preventiva per evitar interrupcions en la producció. Alhora millorar els ratis de MTBF (Mean Time Between Failures) i MTTR (Mean Time To Repair).

Re-Enginyeria de Processos ens permet optimitzar i millorar l’eficiència de tots els nostres processos de producció, des de la selecció de Matèries Primeres fins a l’Encapsat Robotitzat i l’enviament.

error: Content is protected !!