POLITICA DE PROTECCIO DE DADES

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals facilitades per l’usuari a través d’aquest lloc web seran incorporades a un fitxer automatitzat propietat del titular del lloc web.

El tractament de les dades personals té com a finalitat la gestió, administració i prestació dels serveis i continguts del lloc web, així com la remissió d’informació comercial i publicitària sobre els productes i serveis oferts pel titular del lloc web.

Les dades recollides per a aquestes finalitats seran les estrictament necessàries per a la correcta prestació dels serveis sol·licitats per l’usuari.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar al titular del lloc web qualsevol modificació d’aquestes.

El titular del lloc web es compromet a tractar les dades personals de l’usuari de manera confidencial i a adoptar les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal dirigint-se per escrit a través de les dades de contacte disponibles al lloc web.

El titular del lloc web no cedirà les dades personals a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari, llevat que això sigui necessari per a la correcta prestació dels serveis sol·licitats per l’usuari o per obligació legal.

En tot cas, l’usuari podrà revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment, simplement comunicant-ho al titular del lloc web.

Aquesta política de protecció de dades pot ser modificada per adaptar-la a les possibles novetats legislatives, jurisprudencials o de criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, es publicarà en el lloc web una versió actualitzada de la política de protecció de dades.

error: Content is protected !!