DESENVOLUPAMENT

Utilitzem les últimes tecnologies i eines, com el Computer Aided Design (CAD) i la Simulació per Elements Finits (FEA-Finite Element Analysis), per dissenyar i desenvolupar els nostres cargols i elements de fixació d’alta qualitat que s’adaptin a les necessitats específiques dels nostres clients.

Comptem amb totes les instal·lacions d’assaig per a materials i elements de fixació per poder assajar els nostres cargols que fabriquem i assegurar-nos que els nostres productes estiguin fabricats amb els materials especificats i siguin capaços de resistir les càrregues i esforços que es requereixen.

Realitzem Anàlisis del comportament dels elements de fixació (per exemple assaig de coeficients de fricció), per facilitar el muntatge als clients i que aquests puguin assegurar una òptima subjecció del cargol i així alhora garantir un bon comportament en servei de la unió collada.

Així mateix, col·laborem amb els nostres clients en Enginyeria Simultània (Simultaneous Engineering) per garantir que els nostres productes s’ajustin als seus requeriments tècnics i el subministre de noves mostres vagin d’acord amb els seus plans d’inici de nous vehicles o projectes.

error: Content is protected !!